Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną , zaangażowaną w swoją pracę kadrę pedagogiczną, otwartą na potrzeby każdego dziecka. W celu systematycznego rozszerzania oferty edukacyjnej placówki adekwatnie do zmieniających się potrzeb naszych wychowanków zespół pedagogów stale doskonali swoje kompetencje zawodowe.Oprócz wykształcenia kierunkowego ( wyższe wykształcenie w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ), nauczyciele naszego przedszkola posiadają zdobyte podczas uczestnictwa w studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej, arteterapii oraz języka angielskiego.

KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA NR 99

Dyrektor: Anna Łukawska

Wicedyrektor: Katarzyna Gułowska-Balcerzak

Kadra nauczycielska:

  1. Jolanta Dondziak
  2. Marta Soroka
  3. Barbara Gorońska-Graczyk
  4. Katarzyna Kurdziel
  5. Jagoda Glanc
  6. Aleksandra Rosowicz
  7. Justyna Szymczyk
  8. Agata Rogucka
  9. Beata Łozińska

Logopeda: Iwona Adamska

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej: Justyna Szymczyk

Katecheta: Małgorzata Ryba

Terapeuta pedagogiczny: Katarzyna Kurdziel

Pomoc nauczyciela: Magdalena Białas- gr.1

Pedagog specjalny: Beata Łozińska

Monika Wodzyńska gr.2