Dnia 7.03.2023 nasze przedszkole  odwiedził Teatr Lalek  Bajka z przedstawieniem „Wielkie sprawy małej żaby”. Głównym celem było kształtowanie właściwej postawy do przyrody, środowiska, ekologii oraz tolerancji wobec odmiennych osobowości i wyglądu.

About Author