Przedszkole zlokalizowane jest w dzielnicy Stare Miasto ( osiedle Szczepin ), w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym z całym miastem. Jednopiętrowy wolnostojący budynek otoczony dużym zadrzewionym placem zabaw dla dzieci, usytuowany jest w zabudowie międzyblokowej.

Przedszkole nastawione jest na tworzenie optymalnych warunków rozwoju każdego wychowanka oraz umacnianie klimatu, w którym pamięta się o niepowtarzalności każdego dziecka oraz o tym, że sukces dla każdego może oznaczać co innego – inny poziom wiadomości, umiejętności, osiągniętych kompetencji. Zapewniamy naszym wychowankom warunki dobrej zabawy, stwarzamy okazje do samodzielnego działania, odczuwania poczucia sprawstwa, doświadczenia ciepłej domowej atmosfery sprzyjających przeżywaniu radosnego dzieciństwa. Kadra pedagogiczna zapewnia wsparcie dzieciom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Praca całego zespołu nakierowana jest na szybką, trafną diagnozę oraz współpracę ze specjalistami zatrudnionymi w placówce i poza nią, a także na dobry kontakt z rodzicami naszych wychowanków, co umożliwia min. szybką interwencję oraz podjęcie skutecznych wspólnych działań dających dziecku szansę na dalszy rozwój.

Aby poszerzyć zainteresowania przedszkolaków w naszych działaniach z dziećmi szeroko wykorzystujemy oferty miasta oraz różnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń. Nasze przedszkolaki uczestniczą w różnych programach miejskich, odwiedzają galerie, muzea, Domy Kultury, poznają ciekawe miejsca w mieście i regionie.